Державний інвестиційний проект по Жовківському замку

Михайло Кубай

Державний інвестиційний проект

по Жовківському замку

 

Від 2017 року розпочалася реалізація великого державного інвестиційного проекту "Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві". Планований термін реалізації проекту три роки – з березня 2017 р. по грудень 2019 р. Загальна вартість реалізації проекту – 150 млн. грн., в тому числі вартість розроблення науково-проектної документації – 4,0 млн. грн. (2,7% вартості проекту). Джерелом фінансування проекту є державний бюджет України (розпорядник коштів Міністерство культури України).

Метою інвестиційного проекту є збереження і повернення до життя крупної пам'ятки національної культурної спадщини ансамблю Жовківського замку, як ключового об'єкту для розвитку міста Жовква, включення його в соціально-економічне життя регіону, досягнення значного соціального ефекту та позитивних економічних наслідків.

Об'єкт інвестування ансамбль Жовківського замку складається з пам'ятки архітектури національного значення комплексу будівель замку 1594 р. із залишками призамкових бастіонних укріплень (актуальна площа приміщень 8 тис. кв. м, проектна – 9 тис. кв. м) та пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення замкового парку XVII ст. площею 13 га. Замок знаходиться в центральній частині Жовкви, є найбільшою в місті будівлею, має високу культурну і ужиткову цінність, проте тривалий час знаходиться в незадовільному і частково аварійному технічному стані, його приміщення використовуються лише частково, туристи, практично, не допускаються всередину. Замок довгий час, починаючи з кінця XVIII ст., деградував, розпродувався і обдирався, був спаленим під час Першої світової війни, невдало і неповно відбудовувався. Із Жовківським замком пов'язані маловідомі сторінки життя і діяльності найвидатніших історичних осіб, національних героїв і державних діячів України та усіх сусідніх народів, а також визначні історичні події. Проте, сьогодні він не виконує свого важливого суспільного значення, як визначна пам'ятка історії та культури, служити культурному розвитку громадян та соціально-економічному розвитку громади міста.

Місто довго йшло і давно очікувало на реалізацію такого великого проекту по замку. Сам документ проекту був розроблений Державним історико-архітектурним заповідником у м. Жовкві у 2016 році, фактично, у першу хвилю конкурсного набору державних інвестиційних проектів. Хоча нормативно-методична база для підготовки і реалізації інвестиційних проектів, які реалізуються за державної підтримки, розпочала розроблятися в нашій державі у 2012 році, завершальні документи і Міжвідомча комісія Кабінету Міністрів України з питань державних інвестиційних проектів були сформовані і затверджені лише у 2015 році. Від того часу усі інвестиційні проекти, які претендують на фінансування з Державного бюджету України, повинні проходити строгий конкурсний відбір, попередню державну експертизу, відповідати строгим нормативним вимогам та бути розрахованими за сучасним європейськими економічними методиками. Написання такого великого проекту є досить складним, починаючи з обґрунтування його доцільності і відповідності пріоритетним напрямкам розвитку держави, аналізу проблеми і усіх можливих шляхів її вирішення, дослідження ринку послуг і конкурентного потенціалу, технічного, технологічного і екологічного аналізу, SWOT-аналізу, та завершуючи аналізом ефективності проекту і розрахунками показників його економічної ефективності на 20-річний термін. Слід зазначити, що сучасними методиками розрахунків економічної ефективності на основі ставки дисконтування мало хто в Україні володіє (по крайній мірі, у Львові ми не знайшли нікого, хто б нам допоміг). Але ми справилися, успішно пройшли попередній відбір, державну експертизу і конкурс. І міжнародні експерти Міністерства економіки, і Міжвідомча комісія відзначили наш проект, як один з найкращих і прийняли його до фінансування. Хоча за показниками економічної ефективності проект не є самоокупним на розрахунковий період (індекс прибутковості 0,08), проте він є дуже привабливим, відповідає усім критеріям прийнятності, матиме важливі соціальні та економічні наслідки. Крім того, зростання експлуатаційних витрат після завершення проекту повністю покриватиметься за рахунок зростання власних надходжень від надання послуг в замку.

Реалізація проекту матиме такі соціальні наслідки:

– буде збережена, майже повністю відреставрована (за винятком інтер'єрів палацового корпусу) і пристосована під сучасні функції крупна пам'ятка культурної спадщини національного та міжнародного значення, відкрита і доступна для масового відвідання громадянами (прогнозується зростання кількості відвідувачів на другий рік експлуатації до 130 тис. осіб в рік; проектна потужність ансамблю – 1 млн. відвідувачів в рік);

– в замку буде створено кілька важливих закладів базової соціально-культурної інфраструктури, які справлятимуть істотний вплив на соціально-економічний розвиток міста і регіону, дадуть сильний поштовх для розвитку і відбудови міста;

– у малому місті буде створено більше 100 тимчасових робочих місць під час реалізації проекту та близько 200 постійних робочих місць після його завершення;

– місцеві мешканці, туристи і гості міста отримають туристичний об'єкт високого рівня з розвинутими послугами;

– буде забезпечено можливості для розвитку заповідника та інших державних установ, які розташовуються в замку;

– істотно підвищиться привабливість міста для проживання та інвестування.

Економічні наслідки реалізації проекту:

– доходи державних бюджетних закладів у замку від надання послуг відвідувачам зростуть із 100 тис. грн. до 7,5 млн. грн. в рік і більше;

– після завершення проекту прямі доходи підприємців та організацій міста від обслуговування 130 тисяч туристів в рік становитимуть в середньому 16,5 млн. грн.;

– впровадження енергоефективних заходів та використання для теплопостачання замку місцевих відновлювальних енергоресурсів (тепло землі, відходи деревини) дозволить повністю відмовитися від природного газу обсягом орієнтовно 1 млн. куб. м в рік;

– використання дренажних і атмосферних вод для технічного водопостачання замку дозволить економити щорічно близько 25 тис. куб. м дефіцитної питної води.

Проект є дуже цікавим та інноваційним. Можна сказати, що подібного історичного ансамблю і на такому технічному рівні в Україні ще не робилося; тим більш – у малому районному містечку.

По-перше, унікальній пам'ятці культури, цілому ансамблю замку проектом передбачено повернути його цілісність і достовірний історичний вигляд на період найбільшого його розвитку, багатства і суспільної значимості (остання чверть XVII – перша чверть XVIII ст.) та унаочнити для відвідувачів його високі історичні, естетичні і художні якості. При цьому пристосування його будівель, споруд і територій під сучасні функції передбачається здійснити з мінімальними змінами, без шкоди їх історичному вигляду.

По-друге, ансамбль замку передбачено пристосувати під кілька важливих та цікавих для мешканців міста і туристів об'єктів, як регіональний культурно-мистецький, освітній і туристичний центр. Відповідно до рішень, прийнятих у Державному інвестиційному проекті, в замку передбачено розташувати наступні функціональні об'єкти:

1) головний, палацовий корпус замку з прилеглими баштами, галереями і половиною гостьового корпусу пристосовуються під достатньо великий сучасний комплекс Історичного музею загальною площею приміщень 4,2 тис. кв. м, в т.ч. експозиційних 2,1 тис. кв. м;

2) друга половина гостьового корпусу площею 430 кв. м пристосовується під Міжнародний навчально-методичний центр реставрації пам'яток і охорони культурної спадщини;

3) кухонний корпус з північною баштою і прилеглими галереями загальною площею 1500 кв. м пристосовуються під 2-3-зірковий готель на 50 місць з рестораном на 75 місць;

4) в західній частині західного крила фронтального корпусу передбачається розташувати молодіжний центр праці і творчості площею 300 кв. м;

5) під концертно-видовищний комплекс із сезонним театром під відкритим небом на 3-5 тис. глядачів передбачається пристосувати головне подвір'я замку площею 0,5 га з використанням у якості сценічної частини зовнішніх парадних сходів і галереї палацу, а також офісні, складські і допоміжні приміщення в різних частинах замку загальною площею 330 кв. м.

6) у фронтальному корпусі та в інших частинах замку загальною площею приміщень 1500 кв. м передбачається розташувати дирекцію і служби господаря замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві, зокрема: охоронну службу замку з центральним пультом охорони (33 кв. м), візит-центр (65 кв. м), офісні приміщення (300 кв. м), фондосховище, науково-технічний архів і реставраційну майстерню (160 кв. м), археологічну лабораторію (30 кв. м), бібліотеку з читальним залом з доступом для мешканців міста (80 кв. м), конференційний комплекс (175 кв. м), виставково-концертний комплекс (320 кв. м), гостьові кімнати (110 кв. м), а також дворові туалети, технічні і складські приміщення;

7) передбачається відтворення вузла звідного моста та бастіонних укріплень по периметру замку (ровів і валів), за винятком валів від площі Вічевої, з яких відтворюються лише фрагменти, інші частини відтворюються частково або ознаковуються, та бастіону при східній башті біля входу в парк, який відтворюється частково з пристосуванням під невелику автостоянку. Замкові бастіонні укріплення передбачається оснастити репліками гармат і ядер та пристосувати для відвідання туристами, проведення культурно-мистецьких заходів та історичних реконструкцій;

8) передбачається якомога повніша реставрація пам'ятки садово-паркового мистецтва замкового парку. При цьому передбачається відтворити втрачені цінні елементи парку XVII ст. – великий став, партерну частину парку на терасах, центральну алею на дубових палях з підйомними мостами, усі паркові будівлі, споруди і скульптури, фрагменти і трасування зовнішніх бастіонних укріплень міста в парку. Замковий парк передбачається пристосувати під рекреаційні функції (зберегти існуючу функцію міського парку), влаштувати огорожу з брамами, місця для відпочинку і занять на відкритому повітрі (в т.ч. з альтанами), катання на човнах по ставу, доріжки для прогулянок і пробіжок, умови для догляду за парком з проїздом техніки. По краях парку, за межами історичної регулярної частини передбачається розташувати такі рекреаційні і господарські об'єкти: у південно-східній частині парку – велике дитяче містечко з атракціонами і літнім кафе; у західній частині парку – літній театр з танцмайданчиком і автостоянкою; у західній частині парку на бічному каналі – станцію прокату човнів; у південно-західній частині парку – паркове господарство з приміщеннями для персоналу, гаражем, складом, розсадниками і оранжереями.

По-третє, при реставрації і пристосуванні замку передбачається застосувати найновіші технологічні рішення та енергоефективні заходи. Замок і його території передбачається оснастити сучасними розвинутими інженерними мережами і системами, зокрема: пооб'єктними системами теплопостачання і опалення з альтернативними джерелами тепла на основі геотермальних помп та додатковими твердопаливними котлами; автономною системою постачання технічної води з використанням дренажних і дощових вод; власною трансформаторною підстанцією 10/0,4 кВ; системою зовнішнього освітлення та підсвічування об'єктів архітектури, оборонних споруд, водних об'єктів і озеленення; пооб'єктними та центральною системами сучасного електрозв'язку, розвинутими системами охоронної і пожежної сигналізації, диспетчеризації, управління та відеонагляду.

При реалізації проекту передбачається впровадити розроблені для замку комплексні енергоефективні заходи з метою мінімізації потреб теплової і електричної енергії та питної води та для можливості використання альтернативних джерел енергії. Зокрема: виконати ефективне утеплення і ущільнення будівель із застосуванням інноваційних рішень для історичних будівель без зміни їх історичного вигляду; впровадити рекуперацію тепла вентильованого повітря і каналізаційних стоків; впровадити інноваційні високоефективні системи опалення конструктивними елементами будівель з прихованим нагрівом; застосувати лише світлодіодні джерела світла та високоефективні регульовані електроприводи для технологічного обладнання; передбачити використання технічної, а не питної води для змивання унітазів, прибирання приміщень, поливу і миття територій та інших технічних потреб.

Проект і його плани дуже амбітні, але основними проблемами залишаються дуже стислі строки його реалізації та крайній дефіцит висококваліфікованих в реставрації і достатньо потужних проектних організацій і будівельників-реставраторів. Нормативними документами для реалізації державних інвестиційних проектів ставляться дуже обмежені терміни – до трьох років, а обсяги складних проектних і будівельно-реставраційних робіт по нашому проекту є дуже значними. На 2017 рік в Державному бюджеті України на реалізацію інвестиційного проекту по Жовківському замку передбачено 10,0 млн. грн., в тому числі 3,5 млн. грн. на виготовлення науково-проектної документації і 6,5 млн. грн. на виконання протиаварійних і невідкладних консерваційних робіт на пам'ятці. Масштабні будівельно-реставраційні роботи розпочнуться у 2018 році і, згідно плану, повинні бути завершені у 2019 році.